Rapporten over de citroensapkuur

Talrijke getuigenissen van mensen die de Citroen­sapkuur hebben gevolgd, bevestigen de positieve resulta­ten. Negatieve reacties zijn altijd vér in de minderheid ge­weest. Het is zodoende verheugend dat er wetenschappelijke onderzoeken zijn gedaan naar de werking en resulta­ten van deze kuur.
In 1989 zijn er in Frankrijk drie medische studies verschenen. Daar schrijven artsen bij diverse problemen de Citroensapkuur voor aan hun patiënten en begeleiden ze hen in de betreffende periode. Eén van de meewerkende doctoren, Dr. Lebrun, schrijft het volgende:
“Deze sapvastenkuur verwijdert allerlei giffen die zich in het lichaam bevinden, evenals overtollige vetlagen en ziek weefsel. De giffen bestaan uit afvalstoffen en bezinksel in de klieren, het bindweefsel en de vetcellen. De­ze stoffen worden afgebroken in minder complexe, maar nog steeds giftige vormen, die vervolgens door de uit-scheidingsorganen afgevoerd worden.
Een – genezende – crisis kan ontstaan als gevolg van een overvloed aan lichaamsvreemde stoffen die verwijderd moeten worden, of door zwakte van de uitscheidingsorganen, of beide. Zo’n crisis ‘creëert’ problemen zoals die voorheen al bestonden en lijkt de symptomen te vererge­ren. In werkelijkheid is dit een goed teken: de reiniging maakt voortgang en de klachten verdwijnen meestal bin­nen een paar dagen.
Een snelle vermindering van de symptomen kan be­reikt worden door het proces te stimuleren met methoden als laxeren, darmspoelingen, borstelmassage, etc.”
– Parijs, juni 1989
Dr. Teboul zegt over de kuur:
“De Citroensapkuur levert veel onmisbare mineralen voor het lichaam en verhindert zo het gebrek aan minera­len dat ontstaat bij normaal vasten en bij slechte en one­venwichtige eetgewoonten.”
“De kuur heeft een diepgaand reinigende werking.”
Hij onderstreept dat “het dieet de effectiviteit van andere gelijktijdige behandelingen kan verhogen, vooropgesteld dat deze behandelingen:
– natuurlijk zijn (aromatherapie, phytothcrapie, etc);
– hel reinigingsproces intensiveren;
– de oorzaak van de ziekte in kwestie raken.
Allopatische medicijnen moeten echter tijdens het dieet niet gebruikt worden omdat zij niet de oorzaak behandelen, maar de symptomen raken. Ook hinderen ze vaak de reiniging, aangezien het organisme de stoffen zelf als giftig ervaart. Ze worden dikwijls gauw uitgescheiden en zijn als zodanig niet effectief.”
– Parijs, september 1989