Natuurlijk genezen volgens Stanley Burroughs

De Citroensapkuur is oorspronkelijk één van drie elkaar aanvullende therapieën van Stanley Burroughs uit Hawaï. Vitaflex en Kleurentherapie zijn de overige twee. Elk systeem werkt op zichzelf, in combinatie zal de gezondheid echter sneller gunstig beïnvloed worden. Burroughs schrijft:

“De gave van het menselijk organisme om zichzelf te genezen is onbegrensd. Men hoeft het lichaam slechts de gelegenheid te bieden.

Zodra de mens de wetten der gezondheid en haar creatieve kracht leert kennen, hoeft hij de diverse vormen van ziekte niet meer te bestuderen zoals gebruikelijk is bij de gangbare geneeskunde. Deze beperkte werkingsvelden zijn er hoofdzakelijk omdat één allesomvattend begrip van de onderling samenhangende functies van het lichaam ontbreekt. Als gevolg daarvan kan de eigenlijke bron van ziekte niet worden aangepakt.

Alle methoden zonder een veelomvattend begrip voor de mens, zowel op lichamelijk als geestelijk gebied, zijn uiteindelijk gedoemd te falen. Bijwerkingen en mislukking duren voort zolang de begrenzing blijft bestaan.

Moderne geneesmiddelen blijken vaak zulke ongewenste bijwerkingen te hebben. In het verleden is men namelijk de verschillende bestanddelen van geneeskrachtige planten gaan isoleren, om de werkzaamheid te vergroten. De ’compenserende’ elementen van de kruiden ontbreken. Door de opkomst van de chemie zijn geneesmiddelen nog sterker geworden met alle gevolgen van dien.

Zo willen deze medicijnen nog wel eens ontregelend werken. Bovendien onderdrukken of verdoven ze vaak alleen de symptomen maar en blijft de oorzaak bestaan. Op deze wijze raakt de patiënt uit balans en wordt afhankelijk.”

Naast al het goede dat de gevestigde Westerse geneeskunde zeker biedt, heeft zij dus ook haar beperkingen. Steeds meer artsen en patiënten beseffen dit en herontdekken de oeroude geneeswijzen die in deze technisch-georiënteerde maatschappij ’verloren’ zijn gegaan.

De eenvoud, volledigheid en specifieke werkzaamheid van de zich langzaam uitbreidende natuurgeneeswijzen is overweldigend. Daarbij is de Citroensapkuur geen uitzondering. Het is geen poging om iets nieuws in de wereld te brengen, maar eerder om het tijdloze nieuw leven in te blazen, zodat de simpele wetten van de natuur weer ten voordele van uw gezondheid kunnen werken.

Burroughs ziet drie fasen voor de realisatie van een goede lichamelijke ’conditie: reiniging, wederopbouw en instandhouding. U bent meer vatbaar voor ziektes als uw lichaam niet optimaal gezond is. Vandaar dat u een ziek lichaam eerst moet reinigen. Pas daarna kunt u het weer opbouwen om er vervolgens voor te zorgen dat u uw verworven gezondheid behoudt. Daarvoor bent u zelf grotendeels verantwoordelijk. Schadelijke producten en verkeerde gewoontes kunt u dus maar beter opgeven. Laat het lichaam het werk doen.

Voor geïnteresseerden in het samenspel van de Citroensapkuur, Vitaflex en de Kleurentherapie, is het boek ’Healing for the Age of Enlightenment’ (zie de literatuurlijst) van Stanley Burroughs aan te raden. Uit ervaring van Burroughs en zijn medewerkers blijkt dat de drie methoden samen bijna altijd beter werken dan iedere andere natuurgeneeswijze.

Vitaflex is een speciale vorm van massage. Reflexpunten op hoofd, schouders, armen, handen, benen en voeten worden gemasseerd, waarbij de vingertoppen zoveel mogelijk in de huid ’gerold’ worden. Massage van de betreffende punten zendt een reflex naar het overeenkomstig probleemgebied. Aldus stimuleert de reflex de functie van het zieke orgaan en heft de kramptoestand op. Men raakt het zieke orgaan zelf nooit direct aan. Zo masseert men bij pijn in de linkerknie bijvoorbeeld niet die knie zelf maar de rechter elleboog alsmede de rechterknie. Voor ieder orgaan zijn er overeenkomende reflexpunten.

Vitaflex is redelijk snel aan te leren. Het is echter belangrijk dat men de juiste druk op de juiste punten uitoefent.

Bij de Kleurentherapie worden de zieke lichaamsdelen langdurig beschenen met bepaalde kleuren. Iedere kleur heeft zijn eigen werking en elke kwaal vereist een ander palet van kleuren die worden afgestemd op de individuele ziek(t)e.

Genezing door kleuren kent een lange en indrukwekkende geschiedenis. De werking is even efficiënt als simpel. Kleuren zijn bewegende lichtgolven met elk hun eigen vibratie die van invloed is op materie en creëert. Dus ook in het menselijk lichaam kunnen veranderingen bewerkstelligd worden. Burroughs heeft met deze therapie vooral successen geboekt bij huidproblemen, zweren en tumorachtige ziekten.

Lees verder